Sørheim Riveservice AS i Bergen har god erfaring i glassblåsing av båter og fjerning av bunnstoff. Denne metoden er relativt ny og skånsom for båten. Fordelen med å leie oss inn på glassblåsing, er at du sparer mye tid og det blir gjort grundig med hjelp av vår gode maskinpark.

Hvorfor velge oss på Glassblåsing for fjerning av bunnstoff.

  • Vi bruker knust glass sammen med vann når vi blåser bunnen ren. Vannet gjør at det ikke støver, og ved å variere trykk og grovheten i glasspartiklene, har vi full kontroll på hvor hard vi går på.
  • Med vår nøyaktighet kan vi velge om primerlaget skal bli værende eller ikke. Vi justerer grovheten på jobben vår utfra bunnstoffet som er brukt. Hard bunnstoff krever mer trykk en selvpolerende bunnstoff
  • Når Sørheim Riveservice AS er ferdig med jobben vil båten / undervannskråget fremstå som mattslipt og perfekt for påføring av nye lag med primer / bunnstoff.

Hvorfor er det viktig å fjerne bunnsmøring på båter.

  • Stort antall lag med bunnstoff vil kanskje føre til redusert hastighet i vannet.
  • Kontrollerer om man har problemer med plastpest
  • Mange gamle lag med bunnstoff har en tendens til å flakke av - dette gjør det bl.a. vanskeligere å legge på nytt bunnstoff

Kontakt oss for mer informasjon eller bestilling av befaring.

Tlf : 906 90 257